Sky.

Pölön

Bayramda

rapsokaktasiyah:

-Ooo görmeyeli ne kadarda büyümüşsün 
+Para ver
-Ne kadar güzelleşmişsin canım
+Para
- Maşallah uzamışsın
+Bönö pörö vöğr 

(kitapokuyancadi gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter